Day: December 17, 2019

เก็บตกบรรยากาศ ลุกมาล่นครั้งที่ 2 (ตื่นมาวิ่ง) 2019เก็บตกบรรยากาศ ลุกมาล่นครั้งที่ 2 (ตื่นมาวิ่ง) 2019

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ส่งท้ายปี 2019 สำหรับ กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล “ลุกมาล่น ครั้งที่ 2” ของอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายของเรา เป็นกิจกรรมวิ่งสร้างกระแสสุขภาพที่ดี