มหัศจรรย์ เชียงราย แอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ 3 วัน 2 คืนวันแรก กรุงเทพฯ • เชียงราย • วัดร่องขุ่น • ไร่บุญรอด • ภูชี้ฟ้า
วันที่สอง ชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดชมวิวยอดภูชี้ฟ้า • วนอุทยานถ้ำขุนน้ำนางนอน • พระธาตุดอยตุง • พระตำหนักดอยตุง • สวนแม่ฟ้าหลวง • ถนนคนเดินเชียงราย (เช้า/กลางวัน/-)
วันที่สาม ไร่ชาฉุยฟง • พิพิธภัณฑ์บ้านดำ • วัดห้วยปลากั้ง • วัดร่องเสือเต้น • กรุงเทพฯ