ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ วัดร่องขุ่น ม่อนแจ่ม 3 วัน 2 คืน (DD) 14,999 .-#บินเช้ากลับดึก #เที่ยว 3 วันเต็ม สัมผัสความหนาวเย็น #ฤดูกาลท่องเที่ยวของปี #ชมทุ่งดอกมาร์กาเร็ตไร่กลิ่นเกสร “ม่อนแจ่ม”
เชียงราย, พระตำหนักดอยตุง, ไร่ชาฉุยฟง, วัดห้วยปลากั้ง, วัดร่องเสือเต้น, วัดร่องขุ่น, ไร่บุญรอด, วัดแสงแก้วโพธิญาณ, วัดพระธาตุแม่เจดีย์ เชียงใหม่, พระธาตุดอยคำ, ม่อนแจ่ม, สวนดอกไม้ทุ่งดอกมากาเร็ต,พระธาตุดอยสุเทพ

วันแรก กรุงเทพฯ – จ.เชียงราย – พระตำหนักดอยตุง – ไร่ชาฉุยฟง – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องเสือเต้น
วันที่สอง วัดร่องขุ่น – ไร่บุญรอด – วัดแสงแก้วโพธิญาณ – วัดพระธาตุแม่เจดีย์ – เชียงใหม่ – พระธาตุดอยคำ
วันที่สาม ม่อนแจ่ม – สวนดอกไม้ (ทุ่งดอกมากาเร็ต) – พระธาตุดอยสุเทพ – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)