Day: December 12, 2015

ข้าวไรซ์เบอรี่ เวียงแก่น รีวิวตั้งแต่ปลูกยันหุงครับข้าวไรซ์เบอรี่ เวียงแก่น รีวิวตั้งแต่ปลูกยันหุงครับ

Share ข้าวไรซ์เบอรี่ เชียงราย สวัสดีครับนี้เป็นครั้งแรกของการปลูกข้าวของลูกชาวนาที่ไม่เคยได้ทำนาเลย ผ่านไปเกือบ 30 ปี นี่คือครั้งแรกในใจก็คิดว่ามันจะยากสักแค่ไหน ได้มาลองทำนาจริง ๆ