Day: October 31, 2015

รีวิวเที่ยวดอยผาตั้ง โดยรถสองแถวรีวิวเที่ยวดอยผาตั้ง โดยรถสองแถว

วันนี้ เว็บ เวียงแก่น จะพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวดอยผาตั้งโดยนั่งรถสองแถวกัน สำหรับเพื่อน ๆ ที่ไม่อยากขับรถส่วนตัวมาเอง เพื่อน ๆ ก็สามารถนั่งรถโดยสารประจำทางมาลงปากทางที่จะเข้าสู่อำเภอเวียงแก่น “ปากทางบ้านท่าเจริญ” จะเป็นสามแยกไปอำเภอเชียงของกับอำเภอเวียงแก่น จากนั้นเพื่อน ๆ ก็รอรถสองแถวซึ่งจะมาจากอำเภอเชียงของ – เวียงแก่น จะมีสามรอบต่อวัน

รีวิวบ้านกาแฟ ร้านกาแฟสดดอยผาตั้งรีวิวบ้านกาแฟ ร้านกาแฟสดดอยผาตั้ง

บ้านกาแฟ มาแล้วจ้า วันนี้เว็บ เวียงแก่น.com จะมารีวิวร้านกาแฟดอยผาตั้งให้เพื่อน ๆ ได้รู้จักกัน ร้านนี้ชื่อว่า “บ้านกาแฟ”