Tag: องุ่นเวียงแก่น

งานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ด เวียงแก่น เชียงราย (องุ่นเวียงแก่น เฟสติวัล 2015)งานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ด เวียงแก่น เชียงราย (องุ่นเวียงแก่น เฟสติวัล 2015)

องุ่นเวียงแก่น เฟสติวัล 2015 มาแล้วจ้าวันนี้นำภาพบรรยากาศงาน องุ่นเวียงแก่น เฟสติวัล 2015 ของอำเภอเวียงแก่น มาฝากเพื่อน ๆ กัน สำหรับงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่สองแล้ว โดยทางอำเภอเวียงแก่นได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าข้าม จัดงานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ด และของดี อำเภอเวียงแก่น ประจำปี 2558 (องุ่นเวียงแก่น เฟสติวัล