Tag: ส้มโอเวียงแก่น

รวมบรรยากาศงานส้มโอ ของดีเวียงแก่น ประจำปี 2559รวมบรรยากาศงานส้มโอ ของดีเวียงแก่น ประจำปี 2559

เก็บเอาบรรยากาศงานส้มโอประจำปี 2559 มาฝากเพื่อน ๆ กัน งานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2559 โดยพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการคือวันที่ 2 กันยายน โดยได้รับเกียรติจากทานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ รวมถึง