Tag: งานไตลื้อ เวียงแก่น

บรรยากาศ “งานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อและกลุ่มชาติพันธุ์ ปี 59”บรรยากาศ “งานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อและกลุ่มชาติพันธุ์ ปี 59”

เก็บบรรยากาศ งานสืบสานวัฒนธรรมไตลื้อและกลุ่มชาติพันธุ์ ปี 59 โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนปอกลางวิทยาคม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมชนชาติไตลื้อมากมายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนของชาวไตลื้อสมัยก่อน ชุดการแต่งกาย อาหารการกินแบบชาวไตลื้อ โดยมีท่าน ดร.ลดาวัลลิ์ วงศรีวงศ์ และทัศนัย สุธาพจน์