Day: December 14, 2017

เวียงแก่นร่วมจัดกิจกรรม วิ่ง”ก้าวคนละก้าว” สมทบทุนพี่ตูนเวียงแก่นร่วมจัดกิจกรรม วิ่ง”ก้าวคนละก้าว” สมทบทุนพี่ตูน

Share อำเภอเวียงแก่นของเราได้จัดกิจกรรม วิ่ง”ก้าวคนละก้าว” วันที่ 13 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา รวมพลังความสามัคคีของ ชาวอำเภอเวียงแก่นทุกหน่วยงาน ทุกชุมชน ทุกกลุ่มพลังมวลชน บริษัท ห้างร้าน จิตอาสา และพี่น้องชาวลาว