กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ ขับเจ็ทสกี เวียงแก่นช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยชมรมเจ็ทสกีเชียงใหม่ ซึ่งนำโดยคุณเชิดชัย ดุลย์ธรรมภักดีพร้อมกับคณะ มีคุณมานิตย์ ชินะข่าย และ คุณมณีจันทร์ สิงห์อาจ เป็นตัวแทนของ อำเภอเวียงแก่น ไปให้การต้อนรับและร่วมปล่อยขบวนเจ็ทสกี จากท่าเรือแจมป๋องจุดผ่อนปรน มุ่งหน้าสามเหลี่ยมทองคำ โดยคณะเจ็ทสกีจะขับไปตามเส้นทาง เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เชียงของและมุ่งหน้าสู่สามเหลี่ยมทองคำ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ

wiangkaen-3

wiangkaen-2

wiangkaen-1

wiangkaen-4