กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติในวันที่ 12 สิงหาคม 2558อำเภอเวียงแก่นของเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ลงทะเบียนฟรี 100 ท่านแรก ได้รับเสื้อยืดที่ระลึกจากชมรม ยินดีต้อนรับจักรยานทุกประเภท เส้นทางปั่นจากที่ว่าการ อ.เวียงแก่น -จุดผ่อนปรนบ้านแจมป๋อง – สำนักสงฆ์ผาคำ(บ้านทุ่งคำ) ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการ อ.เวียงแก่น เวลา 10.00 น. เสร็จงานมีจับรางวัลของที่ระลึกมากมาย ได้ทำกิจกรรมดี ๆ และยังได้ออกกำลังกายอีกด้วยนะครับเพื่อน ๆ ท่านใดว่างทางอำเภอเวียงแก่นเรียนเชิญนะครับ