คลิปกาแฟชงกาแฟดอยผาตั้ง เวียงแก่น

วันนี้มีคลิปการชงกาแฟคาปูชิโน่ร้อน มาฝากเพื่อน ๆ ที่เอามาฝากเพราะว่าเป็นกาแฟดอยผาตั้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเวียงแก่นด้วยความสูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 กิโลเมตรทำให้ดอยผาตั้งเป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าชั้นดี ทำให้มีกาแฟดอยผาตั้งขึ้นมาทำให้เพื่อน ๆ ที่มาเที่ยวอำเภอเวียงแก่นได้ลิ้มลองกาแฟดอยผาตั้งที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์หอมหวานน่าทาน มาเที่ยวเวียงแก่นก็อย่างลืมสั่งกาแฟดอยผาตั้งนะครับ